Všeobecné obchodní podmínky

  

Objednávka a ceny zboží:

 Ceny u zboží v systému www.iveco-nd.cz jsou závazné, společnost TBS - Truck Bus Servis, a.s. si vyhrazuje právo na změnu těchto cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Termín ukončení příjmu objednávek pro jejich zpracování ještě téhož dne je 15:00 hod.  O přijetí a vyřízení objednávky bude zákazník informován na registrovanou e-mailovou adresu. Každá potvrzená objednávka ze strany             TBS -  Truck Bus Servis, a.s.  je považována za závaznou.

Úhrada zboží:

Zboží je zasíláno zásilkovou službou na dobírku, hodnota dobírky je kalkulována jako hodnota zboží plus přepravné.

Lze sjednat i zasílání zboží na fakturu, pro tuto možnost kontaktujte vedoucího prodeje nebo na mail: kadlicek@tbstelnice.cz

Dodání zboží:

Pokud je díl skladem a bude objednán v řádné době pro objednání bude zboží dodáno kupujícímu do 24 hod. od okamžiku objednání.

Pokud zboží není skladem u prodávajícího, budeme se snažit dodat zboží v co nejkratší možné době a zákazník o této skutečnosti bude informován.Způsob zasílání zboží k zákazníkovi je řešen přes zásilkové služby. Lze dohodnout i závoz do nočních boxů zákazníka, to je ale vždy po dohodě pro tento případ se obraťte na mail: kadlicek@tbstelnice.cz

Objednané zboží lze převzít také osobně na prodejně prodávajícího, Pokud není dojednáno jinak.

Při objednávce nad 5 000,- CZK je dopravné standardním způsobem zdarma! Při nižší hodnotě zboží bude účtováno dopravné:        

pro Českou republiku ve výši 100,- CZK u balíků do 25 kg, nad 25 kg 250,- CZK

pro Slovenskou republiku ve výši od 270,- CZK do 350,- CZK, dle váhy zásilky.

 TBS – Truck Bus Servis, a.s. si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení cen přepravného a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Záruka:

Záruka za jakost znamená, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo smluvený účel nebo že si zachová obvyklé nebo smluvené vlastnosti.  Prodávající poskytuje na zboží – originální náhradní díly IVECO - záruční lhůtu v délce 12 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje pouze na prodej zboží kupujícím, kteří zboží kupují pro svou podnikatelskou činnost. Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje – převzetím zboží. Při prodeji zboží kupujícím, kteří nekupují zboží pro svou podnikatelskou činnost, nebo není při uzavření kupní smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího, má kupující právo uplatnit nárok z vadného plnění po dobu 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamace:

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu (reklamovat vadu) ) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění., nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zjištění vady. Pokud kupující reklamuje vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka nebo odpovědnost za vadné plnění, prodávající ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace rozhodne o vyřízení reklamace.

 

 

Menu